دانلود کتاب تاریخ ادبیات ایران: از صفویه تا عصر حاضر

نویسنده: ادوارد براون
مترجم: رشید یاسمی
.
تحقیقات و تألیفات ارزشمند براون در زمینه تاریخ ادبیات و نظم و نثر فارسی و تصحیح و نشر متون کهن به روش علمی و انتقادی جدید، از خدمات بزرگ و بسیار پرارزش او به فرهنگ ایران بوده است. تاریخ ادبی ایران در چهار جلد، مفصلترین و جامعترین تألیف در این زمینه به زبان‌های اروپایی است. شمار آثار بزرگ‌ ادوارد براون اعم‌ از تألیف‌ و ترجمه کتابهای‌ فارسی‌ ۱۸ مجلد است‌. افزون‌ بر اینها، براون‌ ۳۲ رساله متوسط یا کوچک‌ و ۱۳ دیباچه‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ بر کتب‌ فارسی‌ یا عربی‌ دیگران‌ نوشته‌ است‌.

فهرست:
مقدمه
پیش گفتار مؤلف
بخش اول- نکات عمده ی تاریخ ایران در چهار قرن اخیر
فصل اول: نظریات کلی درباره ی سلسله ی صفویه
فصل دوم: از ظهور قدرت صفوی تا سال 930 هجری
فصل سوم: اوج و حضیض قدرت صفویه از زمان شاه تهماسب تا عهد سلطان حسین
فصل چهارم: نکات عمده ی تاریخ ایران در دو قرن اخیر
بخش دوم- شعر فارسی در چهار قرن اخیر
فصل پنجم: بررسی کلی شعر دوران اخیر و به ویژه شعر مذهبی ایرانیان
فصل ششم: دوران قبل از قاجار
فصل هفتم: شعرای زمان قاجار
فصل هشتم: مذهب شیعه و نمایندگانش
فصل نهم: نثرنویسان تا سال 1266 هجری
فصل دهم: مهم ترین پیشرفت های سال های اخیر
پیوست: کتابی بی نام با نامی تازه (درباره ی نقطة الکاف و تاریخ بابیه)
فهرست نام اشخاص
فهرست نام کتاب ها، مجلات و روزنامه ها
فهرست نام سلسله ها، فرقه ها، قبایل و طوایف
فهرست تفصیلی مطالب


حجم: 8.66 مگابایت
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 384


[Only registered and activated users can see links. ]