عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از کرم‌های شب‌تاب در یکی از جنگل‌های ژاپن اختصاص پیدا کرده است. تصویری که به نظر می‌ٰرسد در آن کر‌م‌های شب‌تاب رودخانه‌ای از نور را به راه انداخته‌اند.
عکس روز نشنال جئوگرافیک / رودخانه نور