پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک گمانه زنی های بسیاری درباره امکان فروش هواپیماهای مسافربری مطرح شده که نمونه آن احتمال فروش هواپیماهای "ایرباس" در کلاس های مختلف به جمهوری اسلامی ایران است.


خبرآنلاین: پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک گمانه زنی های بسیاری درباره امکان فروش هواپیماهای مسافربری مطرح شده که نمونه آن احتمال فروش هواپیماهای "ایرباس" در کلاس های مختلف به جمهوری اسلامی ایران است.
فروش هواپیماهای "ایرباس" در کلاس های مختلف به جمهوری اسلامی ایران