‎‏اربعین حدیث یا «شرح [Only registered and activated users can see links. ] »، یکی از آثار گرانبهای اخلاقی و عرفانی رهبر کبیر [Only registered and activated users can see links. ] حضرت[Only registered and activated users can see links. ](س) است که در سال 1358 هجری قمری (1318 شمسی) و پس از پیروزی [Only registered and activated users can see links. ] به زبان فارسی نوشته شده است. در این اثر، چهل حدیث از روایات پیشوایان دین از کتاب شریف اصول کافی ( 34 حدیث اوّل ـ غیر از حدیث11 ـ در مسائل اخلاقی و 6 حدیث آخر در مسائل اعتقادی) به وجهی مبسوط و با بیانی شیوا و اثرگذار شرح شده اند. این اثر از طرف [Only registered and activated users can see links. ](س)، در 900 صفحه منتشر شده است. [Only registered and activated users can see links. ]