یکصد و ده سال پیش یکی از پرتلفات ترین حوادث طبیعی تاریخ آمریکا به وقوع پیوست؛زمین لرزه ای به قدرت 7.9 درجه در مقیاس ریشتر شهر "سان فرانسیسکو" را به لرزه درآورده و ساختمان های شهر را فروریخت.

در بامداد روز 18 آوریل سال 1906 میلادی در ساعت 5 و 12 دقیقه بامداد به وقت محلی زلزله بسیار شدیدی شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا را لرزاند. اما هنوز وقایع بدتری در انتظار این شهر بودند. شکستگی در شبکه های لوله های انتقال گاز شهری موجب یک آتش سوزی سهمگین در مرکز شهر شد و 25 هزار ساختمان در این حریق سوختند.

آتش سوزی ها و غارتها ظرف چند ساعت مرکز تجاری این شهر ثروتمند که هنگام هجوم جویندگان طلا ساخته شده بود را به ویرانه ای مبدل ساخت. در جریان این زلزله نزدیک به 3 هزار نفر از اهالی شهر کشته و 250 هزار نفر بی خانمان شدند. در میان این قربانیان 275 تن از زندانیان شهر بودند که در ساختمان زندان کشته شدند.

این زمین لرزه به همراه طوفان 1900 گالوستون و طوفان کاترینا بدترین حوادث طبیعی تاریخ کشور ایالات متحده امریکا می‌باشند اما با توجه به شمار تلفات این حادثه طبیعی همچنان پر تلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ کالیفرنیا به شمار می‌رود.

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
فاجعه سانفرانسیسکو یکی از پرتلفات ترین حوادث طبیعی تاریخ آمریکا است
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
پر تلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ کالیفرنیا
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
پرتلفات ترین حوادث طبیعی تاریخ آمریکا
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
بدترین حوادث طبیعی تاریخ کشور ایالات متحده امریکا
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
مرگبارترین زمین لرزه تاریخ امریکا
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا


فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکافاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
فاجعه سانفرانسیسکو 110 سال قبل

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا
بدترین حوادث طبیعی تاریخ
فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا

فاجعه سانفرانسیسکو پرتلفات ترین حادثه طبیعی تاریخ آمریکا