آیا تاکنون از زاویه ای دیگر به عنکبوت نگاه کرده اید؟ آیا می دانید این موجود، پنجه داشته و همانند گربه و سگ، در سر پنجه های خود، ناخن های تیز دارد؟

بله درست است، عنکبوت روی پاهایش پنجه دارد و جالب این جا است که گوش و بینی آن ها نیز روی همین پاها قرار دارند. یعنی به وسیله پا، بوها را تشخیص داده و صداها را می شنود.
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده ایدبسیاری از مردم جهان عنکبوت را یکی از ترسناک ترین و چندش‌آورترین موجودات روی کره خاکی می دانند. این جانور موذی شخصیت اصلی بسیاری از فیلم ها و کارتون های ژانر وحشت را نیز از آن خود کرده است.

اما آیا تاکنون از زاویه ای دیگر به عنکبوت نگاه کرده اید؟ آیا می دانید این موجود، پنجه داشته و همانند گربه و سگ، در سر پنجه های خود، ناخن های تیز دارد؟

بله درست است، عنکبوت روی پاهایش پنجه دارد و جالب این جا است که گوش و بینی آن ها نیز روی همین پاها قرار دارند. یعنی به وسیله پا، بوها را تشخیص داده و صداها را می شنود.
اما فارغ از این مسائل، شاید برایتان جالب باشد تا این پنجه های ظریف را از نزدیک مشاهده کنید. اگر این طور است؛ توصیه می کنیم تصاویر زیر را ببینید. مطمئن باشید که نه تنها ترسناک نیستند، بلکه بسیار جالب هم هستند.


تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید
تصاویری جالب از پنجه های عنکبوت که تابحال ندیده اید