امروزه روز مخابرات جز مهم ترین فن اوری های روز دنیا می باشد که مهمترین وظیفه ان ایجاد ارتباطات در سطوح گسترده می باشد
بر این اساس تعداد مجموعه هایی که به ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی در جامعه مشغول هستند رو به افزایش می باشد که زمینه خدمت رسانی انها شامل نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمامی سرویس ها و تجهیزات مخابراتی و واردات وصادرات، کلیه دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز و شرکت در مزایدات دولتی و خصوصی ،تاسیس کارخانجات مخابراتی ،تاسیس شرکت و شعبات، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد
یک نکته مهم در رابطه با فعالیت های که در بالا گفته شد همه شان نیازمند اخذ مجوزهای لازم است
خب هرکسی که تمایل به ثبت شرکت با موضوع فعالیت مخابراتی دارد می تواند از قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص استفاده کند البته برای کسانی که قصد ثبت شرکت مخابراتی دارند باید فارق التحصیل رشته فن اوری اطلاعات یا مخابرات باشند همچنین لازم است با توجه به موضوع فعالیت شرکت نسبت به اخذ مجوز های لازم اقدام گردد .جهت ثبت این شرکت توسط افراد واجد شرایط لازم است، اساسنامه توسط وزارت پست،تلگراف و تلفن تنظیم گردد و به تایید هیات وزیران برسد.