کتاب «راز یک عبور» زندگینامه داستانی شهید جعفر محمدی نوشته مریم بذرافشان منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری [Only registered and activated users can see links. ] سوره مهر، [Only registered and activated users can see links. ] «راز یک عبور» در بیست وشش فصل تدوین شده است که داستان از روزهای تحصیل جعفر شروع می‌شود و با شهادت جعفر پایان می‌یابد.

کتاب «راز یک عبور»

پشت جلد کتاب چنین آمده است:

«...آستین لباسش را بالا زد و احمد هم کنار شیر آب نشست. چند گلوله توپ کنار قرارگاه به زمین خورد. جعفر مشت آب به صورتش پاشید. صدای زوزه توپ آمد. از آرنج تا نوک انگشتان دستش را هم شست. دستش بالا رفت تا مسح سر را بکشد گلوله کنار منبع آب فرود آمد. هنوز انگشتانش به رستنگاه موهایش نرسیده بود که ترکش بزرگی به سرش اصابت کرد. به زمین افتاد. فرصت نداشت تا ببیند احمد با یک پای قطع شده چه طور بالای سرش ایستاد نشست و بعد خم شد. دست به سر جعفر کشید. فرصت نداشت تا فریاد یا حسین احمد را بشنود. صدای برخورد ترکش گلوله‌ای که از گرد راه رسید، به تن احمد فرو رفت. اما احمد فرصت داشت لبخند بزند... به که؟ معلوم نبود... خیلی زود بیهوش شد.»
برای خرید کتاب به [Only registered and activated users can see links. ] سوره مهر مراجعه کنید.