موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به 3 دسته تقسیم بندی می شوند:
الف) موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
ج) موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند عبارتند از:
1-تهیه،ترکیب،توزیع و فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام
2-بارگیری،تخلیه یا ترخیص کالا
3-امور دلالی،حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
4-خرید و فروش اموال منقول
5-امور خدماتی و نظافت
6-خدمات سرویس های رادیویی و خدمات تجهیزات رادیویی
7-اشتغال و به عهده گیری امور نمایشگاه عمومی
8-ارائه ی خدمات ورزشی و انجام هرگونه خدمات ورزشی از جمله تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی در رشته های مختلف
9-خدمات مخابراتی تلفن ثابت و تلفن همراه بین المللی ماهواره ای
10-واردات و همچنین ساخت،عرضه و فروش فراورده های بیولوژیک همچون سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی
11-صادرات،تولید،بسته بندی،فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت ها برای گیاهان
12-واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر،پیاز،قلمه،پیوند و ریشه
13-تصدی به امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر و خدمات تعمیر،نگهداری و سرویس خطوط حمل و نقل ریلی
14-تصدی به خدمات پزشکی تاسیس موسسات بهداشتی درمانی،بیمارستان،زایشگاه وآسایشگاه
15-تولید محصولات کشاورزی و ارائه ی خدمات به کشاورزان از قبیل تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی،تولید محصولات دامی-کشاورزی،مسطح نمودن زمین های کشاورزی،مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی کشاورزی
ثبت شرکت خود را به کارا ثبت بسپارید.