پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب , بدون داربست , بروش دسترسی با طناب ROPEACCESS


پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب ,[Only registered and activated users can see links. ] بمراتب بهتر و ایمنی تر نسبت به داربست میباشد.
چه از نظر هزینه و چه از نظر سرعت و انجام عملیات محکم سازی سنگ نما , خدمات راپل بصرفه تر میباشد.
در خیلی از مناطق شهرهای بزرگ برای اتمام کار ساختمان و گرفتن پایان کار,
باید عمل پیچ رولپلاک سنگ نما طبق دستور شهرداری انجام داده شود.
اما در مواردی که بعد از گذشت مدتی از پایان کار نمای ساختمان میگذرد(تا ۴ سال)ساختمان نشست پیدا میکند.
باعث میشود که سنگ های نمای ساختمان ریزش کند.
در این مواقع سریع اقدام به [Only registered and activated users can see links. ] نمود.