شرکت Distrii در زمینه فن آوری اطلاعات در کشور سنگاپور فعالیت دارد . این شرکت در سال 2018 مسئولیت طراحی دکوراسیون اداری دفاتر خود را به شرکت معماری DB&B سپردند.
تیم طراحی با اهمیت ویژه به نیازهای این فضای اداری که شامل ایستگاه های کاری، فضاهای خصوصی و کار گروهی، سالن رویداد چندمنظوره، کافه و… می باشد دیزاین داخلی دفاتر را انجام دادند همچنین علاوه بر زیبایی ، حس همکاری و هماهنگ سازی را در یک فضای یکپارچه با تکیه بر فناوری اطلاعات مبتنی بر اینترنت را برای این دفتر کار به ارمغان آوردند. بهره بردند از رنگهای روشن در کف و دیوارهای این محیط و استفاده از گیاهان سبز نقش بسزایی در تاثیرگذار بودن دکوراسیون داخلی شرکت بر مخاطب داشته است.

طراحی دکوراسیون اداری شرکت Distrii
طراحی دکوراسیون اداری شرکت Distrii
طراحی دکوراسیون اداری شرکت Distrii