روش های زیادی وجود دارد که با استفاده از آن ها می توان دامداری را به یک شغل پردرآمد تبدیل کرد .
یکی از این روش های مهم استفاده از داروهای تنظیم کننده هورمون برای افزایش تعداد دفعات جفت گیری در دام است . گوسفند از حیواناتی است که در هر شرایط آب و هوایی رشد می کند و با کمترین علوفه می تواند به رشد و حیات خود ادامه دهد .
رگولین یک قطعه ای است که بر روش گوش گوسفند نر و ماده وصل می کنند و این رگولین در نرها باید هفت روز زودتر از ماده ها انجام شود . بعد از 50 روز گوسفندان نر و ماده را در کنار هم قرار می دهند .
پرواربندی یک فرآیندی است که در طی آن در طول یک زمان مشخص با تغذیه مناسب وزن گوسفندان را افزایش می دهند . در طول پرورش و نگهداری از گوسفندان هر چه هزینه ها کمتر باشد سود بیش تری نصیب دامداران می شود .
برای خرید گوسفند زنده با گروه فروش دام زنده قائم تماس بگیرید .

goosfandzende.com