پرورش گوسفند زنده یکی از راه های کسب در آمد پر بازده می باشد . دامداران با خرید بره های تازه متولد شده آن ها را پرورش می دهند تا از نظر وزنی به وزن ایده آل برسد .
در پرورابندی گوسفندان دو موضوع مطرح است :
- دام هایی که با سن کمتر از یکسال خریداری شده اند در مدت محدود آن ها را پرورش می دهند و به وزن قابل قبولی می رسانند که موجب می شود که گوشت متناسب با وزن تولید نمایند .
- گوسفندانی که وزن مناسبی ندارند و لاغر هستند را در مدت زمان محدود به وزن ایده آل می رسانند .
اوایل پاییز بهترین زمان برای خرید و شروع پرواربندی است .
نوع پرواربندی به عواملی مانند نژاد و سن دام ها بستگی دارد.
در زمان پرواربندی باید به سلامت دام ها توجه نمود . قبل از این که دام ها وارد گله شوند باید از نظر سلامت و واکسیناسیون مورد تایید قرار گیرند .
پرورش دام ها به دو صورت سنتی و مدرن انجام می گیرد .


kharidgoosfand.ir