گوسفند نژاد فشندی در دسته گوسفندان ایرانی قرار دارد . نژاد این گوسفندان به روستای ساوجبلاغ در استان البرز باز می گرد .
مشخصات ظاهری گوسفندان نژاد فشندی:
- این گوسفندان در بدو تولد قهوه ای روشن هستند و سپس به قهوه ای تیره تغییر رنگ می یابند .
- میش های این نژاد بدون شاخ هستند ولی قوچ های نژاد فشندی در برخی موارد دارای شاخ و در برخی موارد بدون شاخ هستند .
- دنبالچه این گوسفندان رو به پایین است و یک دنبه بزرگ با شکاف 5 تا 7 سانتی متر دارند .

goosfandzende.com