بسیاری از افراد در هنگام امتحان درس ریاضی با استرس و اضطراب فراوانی روبرو می شوند . در یک نظرسنجی برای ترس از ریاضی، که سال گذشته توسط ایپسوس موری انجام شد ، نشان داد که بیش از یک سوم از افراد 15 تا 24 ساله در هنگام بروز مشکل در ریاضیات خود احساس اضطراب می نمایند. این مورد در هر 5 بزرگسال انگلیسی نیز صدق می نماید .
این مطلب ثابت شده است که هنگامی که دانش آموزی نسبت به توانایی های ریاضی خود اطمینان بیشتری داشته باشد، می تواند بر احساس اضطراب خود غلبه نماید .
چندین راهکار پیشنهاد شده است که بتوان با استفاده از آن ها بر ترس ناشی از ریاضیات غلبه نمود :
- آموزش ریاضیات با استفاده از روش های سرگرم کننده
- توسعه یک ذهن رشد یافته توسط معلم خصوصی
- بررسی ریشه های عمقی بر ترس ناشی از ریاضیات با استفاده از معلم خصوصی
- معلمان خصوصی پیش زمینه های ذهنی دانش آموزان را بر طرف می کنند.

تدریس خصوصی ریاضی اوربیتال