[Only registered and activated users can see links. ] ) با روکش PVCمعمولا در این حالت مانند ورق [Only registered and activated users can see links. ] با روکش ملامینه و یا کاغذی ورق به صورت شیت به بازار عرضه نمی‌شود. با توجه به کاربرد آن روکش PVC بر روی [Only registered and activated users can see links. ] خام وکیوم می‌شود. مراحل تولید[Only registered and activated users can see links. ] روکش PVCبرای ساخت این گونه[Only registered and activated users can see links. ] معمولا ابتدا طرح مورد نظر برای[Only registered and activated users can see links. ] را به وسیله دستگاه CNC روی ورق [Only registered and activated users can see links. ] خام با ضخامت مورد نظر خریدار اجرا میشود و سپس با استفاده از این ورق [Only registered and activated users can see links. ] به مرحله تولید می رود. پس از ساخت[Only registered and activated users can see links. ] ،[Only registered and activated users can see links. ]ساخته شده را برای وکیوم کردن روکش PVC وارد دستگاه میکنند و روکش PVC با ضخامت 0.2 یا 0.4 میلی متر بر روی [Only registered and activated users can see links. ] وکیوم می شود به طوری که PVC به طور کامل در تمامی شیارها حرکت کرده و پس از روکش کردن[Only registered and activated users can see links. ] طرح اجرا شده با دستگاه CNC کاملا قابل مشاهده است. لازم به ذکر است در حال حاضر بیشترین استفاده از[Only registered and activated users can see links. ] روکش PVC در تولید[Only registered and activated users can see links. ] ضد سرقت ایرانی و[Only registered and activated users can see links. ] ضد سرقت ترکیه می باشد. البته استفاده از[Only registered and activated users can see links. ]روکش PVC برای [Only registered and activated users can see links. ] آپارتمان نیز بسیار رواج دارد. همچنین با تصور ضد آب بودن [Only registered and activated users can see links. ] PVC بسیاری [Only registered and activated users can see links. ] روکش PVC را برای[Only registered and activated users can see links. ] حمام و توالت نیز استفاده می کنند. این تصور که [Only registered and activated users can see links. ]روکش PVC ضد آب هستند غلط است.