برخی تصور می کنند که فیزیک درسی است که برای یادگیری آن تنها فرمول ها را باید یاد گرفت، در صورتی که این تصور کاملا غلط است و با تسلط کامل بر مفاهیم فیزیک می توان نمره خوبی را کسب نمود . اگر هدفتان دریافت نمره خوب در درس فیزیک است با ما همراه باشید .
برای یادگیری درس فیزیک باید وقت کافی برای یادگیری این درس بگذارید . حضور مرتب در کلاس های درسی و زیر نظر گرفتن استاد باعث می شود که شما مطالب را به خوبی بیاموزید .
پیش مطالعه یکی از مهم ترین راه های یادگیری درس فیزیک است . وقتی شما قبل از کلاس، مروری بر مطالب داشته باشید ذهنتان درگیر مطالب شده و بهتر آموزش را دریافت می نمایید .
بعد از یادگیری اولیه، تنها حل سوالات زیاد و متنوع می تواند مباحث و فرمول ها را به خوبی در ذهنتان تثبیت نماید . بسیاری از دانش آموزان از کتاب درسی خود غافل می شوند و به سراغ کتاب های کمک آموزشی می روند . باید به این توجه نمایند که طراحان کنکور از کتاب درسی سوال طرح می نمایند .
مدرس خصوصی فیزیک اوربیتال