تصاویر دیدنی زمین از اسمان

تصاویر دیدنی زمین از اسمان
خیابان‌ها و خانه‌ها در شهر بغداد، پایتخت عراق عکس از هلی‌کوپتر ارتش آمریکا، رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
نشت نفت در شن‌های Suncor در نزدیکی قلعه مک‌موری در آلبرتا عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
نمایی هوایی از کمپ پناهندگان سوری در Zaatari در نزدیکی شهر اردن عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
مه غلیظ در ابتدای صبح در نزدیکی لنگرگاه دبی عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
روستای Susuz در ساحل شمالی سد آتاتورک از پنجره هواپیما در آسمان جنوب‌شرقی ترکیه عکس از رویترزتصاویر دیدنی زمین از اسمان
خلیج Ha Long در ویتنام عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
پارک Tatshenshini-Alsek از آسمان شمال‌غربی بریتیش کلمبیا عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
نمای هوایی از Leer در جنوب سودان عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
نمای هوایی از دوحه، قطر عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
ریشه‌کن شدن درختان پس از تندباد در Vilonia در آرکانزاس عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
کشاورزی در حال راندن تراکتور در زمین‌های زراعی عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
نمای هوایی از برج‌های دبی عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
سد کوچکی در ملبورن در استرالیا عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
نمای هوایی از اسکله صید ماهی در جنوب غربی فرانسه عکس از رویترز


تصاویر دیدنی زمین از اسمان
نمای هوایی از رودخانه Solimoes در برزیل عکس از رویترز
تصاویر دیدنی زمین از اسمان
بخشی از جنگل که در آتش سوخته است در استان Riau در اندونزی عکس از رویترز