یه سری ها بهش میگن غارسلونا یه سری دیگ هم میگن بارسلونا اونایی هم که حال ندارن میگن بارسا بعضیا که متعصب ترن میگن فراتر از یه باشگاه ولی ما بهش میگیم زندگی