مصرف شیشه به گونه ای بر روی مغز تاثیر می گذارد که فرد با مصرف آن به جای بریدن میوه سر فرزند خود را می برد .
دکتر نبی متخصص مغز و اعصاب راجع به اثرات مصرف شیشه بیان می کند که مواد روانگردان و داروهای توهم‌زا دسته‌ای از داروهای اعتیادآور هستند. موادی مانند شیشه اثرات روحی و روانی دارند . در ابتدا فرد برای کاهش تنش و استرس و اضطراب خود از آن ها استفاده می کند اما سبب تخریب بخش هایی از مغز می شود .
از ویژگی های دیگر این ماده خاصیت توهم زا بودن آن است . بسیاری از افراد معتاد بسیاری از اطرافیان خود را تشویق می کنند که با مصرف مواد در آرامش فرو می روند و افراد به دلیل تجربه کم و دید ناکافی ممکن است که درگیر این چالش شوند .
گاهی اوقات مشاهده شده است که افراد با مصرف شیشه تصور می کنند که در اتوبان خالی از ماشین هستند و از یک سمت اتوبان به سمت دیگر می دوند و همین موضوع باعث می شود که با خودروها تصادف کنند .
مصرف شیشه سبب می شود که مغز تخریب شود و تاکید کرد که ماده مخدر شیشه علاوه بر آن که تعادل های شیمیایی را بر هم می زند موجب تخریب برخی نقاط مغز می شود که نباید تحریک شوند . همچنین با از بین بردن سرکوبگرهای مغز موجب ایجاد توهم و هذیان می شوند . سرکوبگرها در همه جای بدن وجود دارند و اگر این فیلترها و سرکوبگرها نباشند فرد به طور مداوم احساس درد می کند .

avayemiadrahayi.com