برای [Only registered and activated users can see links. ] بنفشه آفریقایی و نگهداری از آن نیاز به مقدماتی هست که در این بخش به آن میپردازیم
دما:
یهترین دما برای پرورش [Only registered and activated users can see links. ] دمای 18 تا 26 سانتی گراد است. در دمای 25 درجه این گل به خوبی رشد میکند و گل فراراوان میدهد ولی گلبرگ ها به نسبت کوچک و رنگ پریده می شوند. اگر دما به زیر ۱۸ درجه برسد رشد گل کاهش کردهو احتمال سفیدک که نوعی مریضی قارچی هست پیدا میکند.و برگ ها به سمت پایین خم شده و شکننده می شوند. کمترین دمایی که این گل در زمستان میتواند تحمل کند 13 درجه است. این گیاه برعکس اغلب گیاهان هرچه دمای شبانه گرمتر و دمای روزانه خنک تر باشد بهتر رشد و نمو می کند.
آبیاری:
این گل به رطوبت زیاد احتیاج دارد ولی نباید غرق در آب باشد. بهترین روش برای آبیاری این است که زیر گلدان را اب کرده و سنگ ریزه ریخته و گلدان را روی ان قرار دهیم به طوری گلدان غرق در اب نباشد.آبیاری از بالا برای این گل مناسب نیست به دلیل اینکه ریزش اب بر روی برگها باعث پوسیدگی میشود. از طرفی آبیاری مداوم از پایین موجب تجمع نمک و املاح در سطح خاک و اطراف طوقه گیاه خواهد شد که اگر میزان نمک افزایش یابد موجب آسیب گیاه و درنهایت پوسیدگی طوقه می شود.به خصوص اگر کیفیت آب آبیاری مناسب نباشد. برای جلوگیری از این حالت می توان هرازگاهی آبیاری را از بالا ولی با دقت و جلوگیری از خیس شدن برگ ها – به خصوص عدم تجمع قطرات آب در قسمت مرکزی رشد گیاه- انجام داد.
ریشه های این گل تحمل جذب نمک را ندارند بهتر است از آّب بدون املاح برای این گل استفاده کرد.و از اب ولرم هم دما با دمای محیط استفاده کرد
هر 5 روز یکبار زمان مناسبی برای ابیاری این گل میباشد به یادداشته باشید اجازه دهید بین هر دو ابیاری سطح خاک کمی خشک شده باشد.

تمیز نمودن گل:
سیع کنید با یک تکه ابر سطح برگها را تمیز کنید و از هیچ کونه مواد براق کننده استفاده نکنید.حذف گلهای خشک شده به رشد گل کمک میکند
تعویض گلدان:
ریشه های این گل بسیار ظریف بوده و سالم بودن ریشه برای گلدهی اهمیت بالایی دارد.اگر گیاه در خاک سفت و فشرده باشد گل نمیدهد. برای کاشت از ترکیب پیت موس و پرلیت به نسبت مساوی استفاده کنید. به یاد داشته داشته باشید که به دلیل وجود املاح در اب این گا نیاز به تعویض خاک در هر سال را دارد.که برای جلوگیری از بیماریهای فارچی بسیار مفید است.
چنانچه اندازه گلدان نسبت به بوته بزرگ باشد گیاه گل نخواهد داد.
گلدان پلاستیکی بهترین گلدان برای این گل است.