اگر می‌خواهید به کسب و کار خود اعتبار بیش تری ببخشید تا تمایل دیگران را برای همکاری با شرکت خود بیش تر نمایید، ثبت شرکت یکی از اولین مراحلی است که باید طی نمایید . ثبت شرکت فرآیندی است که در طی آن اشخاص حقیقی و حقوقی قراردادی را بین خود امضا می‌کنند که این قرارداد حاوی قوانینی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج از شرکت) است . هروقت شرکتی به ثبت برسد، قراردادهای منعقده رسمی می‌شوند و دیگر مانند اسناد غیررسمی نخواهند بود . بنابراین بعدها کسی نمی‌تواند از وجود اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می‌رسد، اظهار بی‌اطلاعی نماید .
برای ثبت شرکت در ابتدا باید نوع آن را مشخص نمایید . انواع متفاوتی از شرکت‌ها وجود دارند مانند شرکت‌های سهامی خاص، مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، سهامی عام و... که تفاوت آن‌ها بر اساس نوع فعالیت و تعامل بین شرکا و سهامداران است .
فرآیند ثبت شرکت در ایران مانند سایر فرآیندهای اداری در کشور دارای مراحل بخصوصی است که باید طی شود . بنابراین بدون عجله تک تک موارد را انجام دهید تا بتوانید به راحتی شرکت خود را ثبت نمایید .
kiasabt.com