روانپزشکان اظهار می کنند که لکنت زبان یک نوع اختلال گفتاری ارتباطی است . باید گفت که لکنت زبان، اختلال در روان صحبت کردن است که به طور معمول از دوران کودکی خودش را نشان می دهد . لکنت زبان باعث می شود که فرد تسلط کافی بر روی صحبت کردن خود نداشته باشد و سرعت صحبت نمودن او از حالت طبیعی خارج شود . افرادی که به این اختلال دچار هستند، می دانند که چه باید بگویند اما در ادا نمودن آن ناتوان هستند .
اختلال لکنت زبان در هر سنی می تواند رخ دهد و در پسران نسبت به دختران شیوع بیش تری دارد . این اختلال معمولا بین 18 تا 24 ماهگی آغاز و تا 5 سالگی دیده می شود . البته در سنین 6 تا 7 سالگی با شروع مدرسه، می تواند این اختلال دوباره بروز نماید . گاهی برخی افراد در دوران بلوغ که قبلا به نحوی لکنت زبان داشته اند، دچار لکنت زبان می شوند .
دلایل ایجاد لکنت زبان در کودکان :
- ژنتیک
- استرس
- آسیب احساسی و عاطفی
- آسیب دیدگی مغزی
- اختلالات ذهنی
روش های مختلفی برای درمان لکنت زبان وجود دارد . ممکن است که یک روش برای فردی مفید باشد اما برای فرد دیگری مفید نباشد . در هر صورت برای درمان این اختلال باید کودک را به روانپزشک کودک ارجاع داد تا راهکارهای دارویی و غیردارویی تجویز شود .

irneuropsycho.ir