سالهاست به هر کسی که میبینم پیشنهاد میکنم تا دست از خواندن خبر و دیدن اخار در تلویزیون، شبکه های اجتماعی و اینترنت بردارند اما اکثرا می گویند: خبر مهم است زیرا میفهمیم اطرافمان چه خبر است! سوال این است که تا به الان که فهمیده اید دور و برتان چه خبر است، چه چیزی را به دست آورده اید. اکثرا پاسخ می دهند هیچ! اما بدانید با شنیدن و خواندن اخبار منفی خیلی چیزها را از دست داده اید. از آرامش و شادی و حس خوب گرفته تا درآمدها و ثروت ها و اتفاقات خوبی که با تمرکز بر نکات منفی مانع ورودشان به زندگیتان شده اید.
توجه به نکات مثبت سبب می شود تا موارد مثبت همسان با آن به زندگیتان وارد شود. توجه کردن به شکل های متفاوت همچون: شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، فکر کردن و... سبب می شود تا ذهن شما فرکانس موضوع مربوطه را به جهان ارسال کند. پس توجه کردن به اخبار و موارد منفی بسیار خطرناک است و توجه کردن به نکات مثبت بسیار مفید و سازنده است. به همین منظور در گروه تحقیقاتی یکشو بخشی به نام [Only registered and activated users can see links. ] طراحی شده است که در آن می توانید اخبار و مقالات مثبتی را در مورد شادترین کشورهای جهان، افراد موفق، ثروتمندترین کشورهای جهان و... کسب کنید. این مقالات ورودی های مثبتی برای ذهن و ضمیر شما فراهم می کند. استمرار در این کار سبب می شود تا زندگی شما به شکل زیبایی تغییر کند.